FAQ

Podrobné odpovede na vaše otázky

FAQ

Kto organizuje Digitálnu Univerzitu?

Digitálnu Univerzitu organizuje Digital Maketing Club, ktorý sa už 8 rokov venuje praktickému vzdelávaniu marketérov.

Kto nás bude vzdelávať?

Všetci lektori budú experti z praxe, marketingoví konzultanti, Google partneri, alebo majitelia úspešných digitálnych agentúr.

Pre koho je štúdium určené?

Štúdium je vhodné pre každého, kto sa chce naučiť online marketing prakticky. Je určené pre začiatočníkov, ktorí chcú rýchlejšie naštartovať svoju kariéru, ale aj pre senior marketérov,  ktorí sa doteraz špecializovali a chcú poňať problematiku komplexnejšie alebo sa posunúť na lepšie pozície. Štúdium je vhodné pre podnikateľov, ktorí si robia marketing sami a chceli by lepšími znalosťami zvýšiť svoje zisky. Registrovať sa môžu tiež absolventi rôznych škôl, ktorí si nenašli vhodnú prácu a chceli by využiť potenciál online podnikania alebo si nájsť prácu v tomto obore.

Ako bude prebiehať celé štúdium?

Štúdium začína koncom februára, do konca mája budú prebiehať sobotňajšie školenia zo všetkých tém digitálneho marketingu. V máji si vyberieš špecializáciu, ktorá ťa najviac zaujala, a v tejto oblasti budeš pracovať na svojom projekte alebo podnikaní. Počas realizácie projektu budeš mať k dispozícií osobného mentora, ktorý ti pomôže s lepšou orientáciou v problematike. Po úspešnej realizácií projektu ťa čaká v lete záverečná skúška a po jej zvládnutí získaš certifikát.

Kedy budú prebiehať prednášky?

Prednášky budú prebiehať v soboty od 9:30 do 16:30. Čas je nastavený tak, aby si mohol pricestovať aj zo vzdialenejších častí Slovenska, máme študentov aj zo Žiliny, Bánskej Bystrice, či Popradu. Od 12:30 do 13:30 bude hodinová prestávka na obed.

Kde budú prebiehať prednášky?

Prednášky budú prebiehať v Bratislave v priestoroch Univerzity Komenského na ul. Odbojárov 10 – zelená budova oproti Zimnému štadiónu.

Čo je potrebné pre získanie certifikátu?

Aby si získal certifikát, potrebuješ

 • Po každej prednáške vypracovať domáce zadanie
 • Vybrať si špecializáciu
 • Úspešne zrealizovať projekt
 • Zložiť záverečnú skúšku

Ako budú prebiehať domáce zadania?

Po každej prednáške dostaneš vypracovať domáce zadanie, ktorého cieľom je aby ste si prakticky vyskúšali nadobudnuté poznatky. Po odovzdaní zadania ti poradíme, kde si urobil chyby alebo kde si nevyužil potenciál marketingu naplno.

Čo ak nebudem môcť prísť?

Ak ti neočakávané okolnosti nedovolia prísť, dostaneš od nás osobné hodinové školenie, na ktorom ti zhrnieme najdôležitejšie poznatky, aby si mohol vypracovať domáce zadanie.

Aké sú špecializačné štúdia?

Po absolvovaní všeobecných prednášok si vyberieš jeden obor digital marketingu, ktorý ťa najviac zaujal a v ňom budeš realizovať svoj praktický projekt pod vedením mentora. Na výber máš tieto obory:

 • Tvorba webu a eshopu
 • Marketingová grafika
 • Sociálne siete
 • PPC kampane
 • SEO optimalizácia
 • Marketingová analytika
 • Email marketing
 • Video marketing

Detailnejšie sa o týchto oboroch budeš dozvedať na prednáškach.

Každý bude mať mentora?

Každý študent našej Digitálnej Univerzity bude mať osobného mentora. Pred začatím projektu sa stretnete a prejdete si stratégiu a postup. Počas realizácie projektu mu môžeš písať, klásť otázky alebo si zavolať – ako ti najviac vyhovuje. Mentor ťa bude viesť, poukáže na chyby, ktoré robíš a navedie ťa na správne riešenia.

Koľko to bude stáť?

Celková cena štúdia je 690,- Eur.

Vzhľadom na ceny jednodňových školení na podobnej úrovní a tiež unikátnosť nášho vzdelávania na projektoch s mentorom, plus bonusy – je táto suma veľmi výhodná.  Kto nemôže zaplatiť celú sumu naraz, môže využiť možnosť rozdeliť sumu na splátky.

Registácia je otvorená
do 15. 2. 2020

CHCEM TAM BYŤ